МОЛИТВА СА ОСТРОГА (про/следио Мирослав Тодоровић)

МОЛИТВА СА ОСТРОГА  „Да бисмо добили нешто што никада нисмо имали, морамо учинити нешто што никада нисмо учинили.   Када нам Бог узима нешто што не можемо схватити, он нас не кажњава, већ нам отвара руке да примимо нешто још боље.   Божја воља никада нас неће одвести негде где нас Божја милост неће заштитити.”…

Осип МАНДЕЉШТАМ

Садржај БРАНИЧЕВА 3-4-2011
Књижевна награда „Госпођин вир“ (образложење) 5
КЊИЖЕВНА КРИТИКА
ИЛИ ПРОВЕТРАВАЊЕ КРИТИЧАРСКИХ ЛОЖА
I
Ф. В. Ј. Шенлинг, Из Увода у „Филозофију уметности“ 9
Златко Красни, Проветравање критичарских ложа 12
Мирослав Лукић, Песник – критичар 16
Слободан Бранковић, Оштрица која недостаје 24
II Одабране странице из опуса песника-критичара
из светске књижевности
Шарл Бодлер, I Предговор 29
II Предговор Цвећу 29
Белешке 30
III Нацрт Предговора Цвећу зла 32
Ф. М. Достојевски, Њекрасовљева смрт 34
Пол Варели, Осећајност 37
Езра Паунд, Џемс Џојс и Пекише 46
Гвидове везе 52
Воланс Стивенс, Сабране песме 1921–1931 56
Осип Мандељштам, Испад 58
Белешке о поезији 61
III Одабране странице из опуса песника-критичара
из српске књижевности
Бранко Лазаревић, Слободна и незаинтересована критика 67
Критика (допуна) 70
Момчило Настасијевић, Белешке за стварну реч 72
Белешке за стварну мисао 74
Белешке о неопходности израза 77
О нашој савременој поезији 79
Марко Ристић, Запис из 1938. 81
Станислав Винавер, Ми¬ли¬сав ка¬ме¬но¬ре¬зац из ужич¬ке
чар¬шије и Ми¬ја Па¬вло¬вин
из ко¬смич¬ке чар¬ши¬је 88
Јапански дрворез 90
Миодраг Павловић, Нова кретања 91
Могу ли се поредити песничке
традиције разних језика 102
Васко Попа, Поноћно сунце 105
Небојша Васовић, Епско и лирско начело 107
Љубомир Симовић, Прибелешке на маргинама
идеолошке поезије 113
Мирољуб Милановић, Исток, исток 116
Мирослав Лукић, Излаз из лавиринта или Увод
у превредновање 118
Александар Лукић, Амблем тајног писма света 125
IV Одабране странице официјелне књижевне критике
из српске књижевности
Љубомир Недић, О књижевној критици 131
Јован Скерлић, Политичка књижевност 139
Николај Велимировић – Религија
Његошева 141
Лажни модернизам у српској
књижевности – Dis: Утопљене душе 148
Исидора Секулић, Исток у приповеткама Иве Андрића 162
Ђорђе Јовановић, Књижевност и нови реализам 171
Петар Џаџић, Ве¬ли¬бор Гли¬го¬рић или
„иден¬ти¬фи¬ка¬ци¬ја са агре¬со¬ром“ 177
Борислав Михајловић, Уместо Предговора 200
Зоран Мишић, Предговор 203
Светлана Велмар-Јанковић, Добрица Ћосић 212
Богдан А. Поповић, Начела 218
Ђорђије Вуковић, Покрет и страх 222
Душан Радовић, Предговор 228
Александар Јовановић, Крв ипак није вода 234

Александар Лукић, Темат 241

Поражена снага

Мирослав Тодоровић* ЗЛАТНО ДОБА О старости том трећем добу које именују као Златно доба написана су брда књига, срочене многе пословице за поруку, за наук. Питаће те старост где ти прође младост, опомињали су старији. Старост је по својој природи тешка. Јер у старости дознаш да имаш и оно што ниси знао. Јављају се органи,…

Белешке француског обавештајца

Међу стотинама страница на којима је годинама бележио своје активности у служби и многобројне тајне операције у којима је учествовао широм света, нашле су се и ове странице које бацају ново светло на улогу тајних служби у сукобима у бившој Југославији и однос великих сила према Хашком трибуналу, које су, иако под печатом државне тајне, пронашле пут до јавности

Здраво свете!

Добродошлица. Овде ћемо објављивати, не само избор из  шпијунских дела, већ и избор из штампе, и све оно што, захваљујући аферама, макар и окаснело, избија на видело, јер може бити драгоцена грађа једнога дана за потврду о постојању тзв. алтернативне историје, која се ствара у дубоким окриљима тајности… ВРЗИНО КОЛО Магазин ФАНИКА. – Израз „врзино…