НЕЗАТВОРЕНА КЊИГА / Душан Стојковић

       Када се пише о једној од најзначајнијих песама свеколике српске поезије, „Santa Мaria della Salute“ Лазе Костића, уобичајило се, у последње време, да се она означи као најзначајнија звучна песма свеколике српске лирике. Тиме, као да се потискује у други план њена семантичка раван, а она је, заправо, изузетно сложена и чини ову песму…

Награда „Петрарка“ Миодрагу Павловићу и Киту Лоренсу

Награду „Петрарка“ за европске писце ове године су освојили српски песник Миодраг Павловић (члан Удружења књижевника Србије и Српског књижевног друштва) и Кит Лоренс, водећи песник Лужичких Срба. Како саопштавају издавачи Бурдаферлаг и Ханзерферлаг, ово признање биће уручено награђеним песницима 23. јуна у Марбаху. О награди, која носи име великог италијанског ренесансног песника, одлучивао је…